Ekonomitjänster.

Förlagsekonomi är en fullservice redovisningsbyrå med specialkunskaper inom förlagsbranschen. Byrån startade 2006 och emellan oss i personalen har vi över 100 års erfarenhet från förlagsbranschen.

Våra system och rutiner är byggda för att hantera stora och komplexa uppdrag, men givetvis är vi flexibla och kan även hjälpa till med mindre uppdrag.

Green Check Mark
Löpande redovisning
Green Check Mark
Bokslut och årsredovisning
Green Check Mark
Löneadministration
Green Check Mark
Lagervärdering och efterkalkyler
Green Check Mark
Rådgivning
Digital försäljning
Revenue by month
Shaddow
Blomma
Shaddow

Komplett royaltyhantering

Green Check Mark
Royalty & Rights Management
Green Check Mark
Författarportal
Green Check Mark
Automatiserad inhämtning och bokföring av försäljning
Green Check Mark
Betala ut och skicka dina
redovisningar per e-post

Våra affärssystem hämtar med enkelhet all försäljning oavsett valuta och kanal. Royaltysystemet är tätt kopplat till bokföringen där vi automatiskt bokför upp all försäljning, kopplar ihop garantihonorar och löpande beräknar löpande royaltyskuld.

Lagervärdering och efterkalkyler

Vikten av en korrekt lagervärdering och nedskrivning av lager är något många glömmer bort, vilket kan resultera i otrevliga överraskningar för bolagets resultat.